Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Đại sứ quán Germany tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 29 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại 024 38453836/ 024 38430246
Fax 024 38453838/ 024 38439969
Email info@hanoi.diplo.de
348 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking