Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. HCM

Lãnh sự quán Korea tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tp. HCM

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 107 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện Thoại 028-38225757
Fax 028-38225750
Email hcm02@mofat.go.kr
1647 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking