Đại sứ quán Canada tại Hà Nội

Đại sứ quán Canada tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Canada tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Số 31 Hùng Vương, Hà Nội, Việt Nam.
Điện Thoại 024 3734 5000
Fax 024 37345049
Email hanoi@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/vietnam/index.aspx?lang=vie
159 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking