Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Indonesia tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.Hồ Chí Minh

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 18 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, quận 1, TP.HCM
Điện Thoại 028-38251888; 028-38251889
Fax 028-38299493; 028-38223839
Email indonesiahcmc@hcm.fpt.vn
207 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking