Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Somalia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Somalia tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Somalia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING 2 San Li Tun Lu, Chao Yang Dist
Điện Thoại +86-10-65321651/0717/5867
Fax +86-10-65321752
Email somaliaemb.beij@gmail.com
2 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking