Đại sứ quán Angola tại Hà Nội

Đại sứ quán Angola tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Angola tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Số A19-21, D5 Vườn Đào, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại (+84) 024-6258-3556 / 9
Fax (+84) 024-6258-3550 / 4
Email embaixada.vietname@mirex.gov.ao
Website www.angolaembassy.vn
247 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking