Mục lục [Hiện]
 1. Phiếu lý lịch tư pháp là gì?
 2. Các loại phiếu lý lịch tư pháp
 3. Lý lịch tư pháp để làm gì?
 4. Quy định về quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp
 5. Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp gồm
  1. 5.1 Nội dung của lý lịch tư pháp số 1
  2. 5.2 Nội dung của lý lịch tư pháp số 2
 6. Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp
 7. Chi phí làm lý lịch tư pháp
 8. Làm phiếu lý lịch tư pháp mất bao lâu?
 9. Thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp
  1. 9.1 Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1
  2. 9.2 Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2
 10. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp
 11. Lý do bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp
 12. Xin lý lịch tư pháp ở đâu?
 13. Dịch vụ làm lý lịch tư pháp uy tín

Lý lịch tư pháp là gì? Những điều cần biết về lý lịch tư pháp 2024

Bạn đang cần làm lý lịch tư pháp để xin việc, du học, định cư, làm visa? Bạn không có thời gian hoặc không biết cách thủ tục như thế nào? Bạn lo lắng về chi phí và thời gian làm lý lịch tư pháp? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn bạn về cấp phiếu lý lịch. Hãy cùng Vietnam Booking theo dõi!

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là gì? Theo khoản 01 Điều 02 Luật lý lịch tư pháp năm 2009 quy định về phiếu lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết bằng bản án, quyết định hình sự bởi Tòa án có thẩm quyền và có hiệu lực pháp luật, về tình trạng thi hành án và việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã trong các trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố bị phá sản.

Các loại phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có hai loại, như sau:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hay đang lưu trú Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho mình; Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu cấp phiếu này để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý cho doanh nghiệp.

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định để phục vụ cho việc công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp bản thân mình.

Các loại phiếu lý lịch tư phápPhiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Lý lịch tư pháp để làm gì?

Đối với việc yêu cấp phiếu lý lịch tư pháp với các mục đích như sau:

 • Chứng minh cho cá nhân có đang mang án tích hay có bị cấm hay không.

 • Ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án có thể tái tái hòa nhập với cộng đồng.

 • Hỗ trợ hoạt động tố tụng cho hính sự và hoạt động thống kê tư pháp về hình sự.

 • Hỗ trợ cho công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, hợp tác xã,quản lý doanh nghiệp,...

Quy định về quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

Theo điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về quyền yêu cầu cấp tờ khai lý lịch tư pháp như sau:

 • Công dân Việt Nam, công dân nước ngoài đã hoặc đang lưu trú ở Việt Nam đều có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho mình.

 • Các cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu về việc cấp lý lịch tư pháp để công tác điều tra, truy tố và xét xử.

 • Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Quy định về quyền cấp phiếu lý lịch tư phápQuy định về quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp gồm

Nội dung khi bạn khai lý lịch tư pháp số 1 và số cụ thể như sau:

Nội dung của lý lịch tư pháp số 1

Các nội trong lý lịch tư pháp số 1 bạn cần điền:

 • Họ, tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp.
 • Tình trạng án tích của người yêu cầu xin cấp lý lịch tư pháp:

+ Đối với người không không bị kết án thì điền "không có án tích". Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì cần điền "có án tích", tội danh, hình phạt chính, phạt bổ sung.

+ Đối với người đã được xóa án tích và thông tin về việc xóa án tích đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp thì cần điền "không có án tích".

+ Đối với những người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp thì bạn cần điền "không có án tích".

 • Thông tin về việc người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

+ Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bị bố phá sản thì bạn cần điền "không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã".

+ Đối với những người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố bị phá sản thì bạn cần điền "chức vụ về việc bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã".

*Đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu về nội dung quy định này thì không cần ghi vào phiếu cấp lý lịch tư pháp.

Nội dung của lý lịch tư pháp số 1Nội dung của lý lịch tư pháp số 1

Nội dung của lý lịch tư pháp số 2

Những thông tin cần điền vào lý lịch tư pháp số 2 như sau:

 • Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy CMND/ CCCD hoặc passport, họ tên ba mẹ, vợ chồng của người được cấp lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích của người yêu cấp:

+ Đối với người không bị kết án thì cần điền là “không có án tích”.

+ Đối với người đã bị kết án thì bạn cần điền đầy đủ các án tích đã được xóa, thời điểm được xóa án tích, các án tích chưa được xóa, ngày tháng năm tuyên bố án, sổ án, Tòa án đã tuyên bố bản án, tội danh, điều khoản luật đã được áp dụng, hình phạt chính, các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án.

* Đơi với những ai bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó sẽ được điền theo thứ tự thời gian.

Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cần điền là:

 • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố bị phá sản thì bạn cần điền “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;

 • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá bị sản thì bạn cần điền chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nội dung của lý lịch tư pháp số 2Nội dung của lý lịch tư pháp số 2

Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp

Theo điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 đã quy định như sau:

 • Đối với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú; công dân quốc tế đã lưu trú Việt Nam.

 • Đối với Sở Tư pháp sẽ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú trong nước, người Việt Nam đang lưu trú tại nước ngoài, công dân nước ngoài đang lưu trú ở Việt Nam.

 • Đối với Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hay người được ủy quyền ký cấp lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của tờ khai lý lịch tư pháp.

 • Đối với các trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp tờ lý lịch tư pháp.

 • Việc cấp lý lịch tư pháp sẽ cần phải ghi vào sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quy định.

 Sở Tư pháp Sở Tư pháp Hà Nội

Chi phí làm lý lịch tư pháp

Chi phí làm lý lịch tư pháp theo quy định của Bộ Tài chính, cụ thể:

 • Phí cấp phiếu lý lịch tư pháp: Bạn sẽ đóng 200.000 VNĐ/phiếu;

 • Phí làm lý lịch tư pháp cho sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm ba mẹ ruột, vợ/chồng, con cái, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ):  Bạn sẽ đóng 100.000 VNĐ/ người.

 • Ngoài ra, các trường hợp bạn yêu cầu cấp lý lịch tư pháp trên 02 phiếu thì sẽ thu thêm 5.000 VNĐ/phiếu.

Các trường hợp sau đây sẽ được miễn lệ phí khi cấp tờ khai lý lịch tư pháp:

 • Những người cao tuổi.

 • Những người bị khuyết tật.

 • Những người có sổ hộ nghèo.

 • Những người lưu trú các vùng xã đặc biệt khó khăn.

Chi phí làm lý lịch tư phápChi phí làm lý lịch tư pháp theo quy định của Bộ Tài chính

Làm phiếu lý lịch tư pháp mất bao lâu?

Theo điều 48 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định cụ thể về thời gian cấp lý lịch tư pháp như sau:

 • Thông thường, thời hạn cấp tờ lý lịch tư pháp không mất quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ từ đương đơn.

 • Đối với, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 15 ngày nếu người được cấp là:

  • Công dân Việt Nam đã lưu trú nhiều nơi hoặc có thời gian lưu trú tại nước ngoài.

  • Công dân nước ngoài đã lưu trú ở nhiều tỉnh, thành phố kể từ khi đủ 14 tuổi đổ lên.

 • Những trường hợp khẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật lý lịch tư pháp thì thời gian cấp không quá 24 giờ, tính từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Làm phiếu lý lịch tư pháp mất bao lâu?Làm phiếu lý lịch tư pháp mất bao lâu?

Thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

Dưới đây Vietnam Booking hướng dẫn chi tiết về thủ tục làm lý lịch tư pháp số 1 và số 2:

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1

 • Những ai yêu cầu lý lịch tư pháp cần nộp tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ như sau:

+ CMND/ CCCD bản chụp.

+ Hoặc bản chụp của hộ chiếu của đương đơn.

 • Sau đó cá nhân sẽ đến nộp phiếu này và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan dưới đây:

+ Công dân Việt Nam đến Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì bạn sẽ nộp cho Sở Tư pháp nơi mà bạn đang tạm trú. Còn đối với trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp cho Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi bạn xuất cảnh.

+ Công dân nước ngoài lưu trú ở Việt Nam sẽ nộp cho Sở Tư pháp nơi hiện lưu trú. Trường hợp bạn đã rời khỏi Việt Nam thì sẽ nộp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

 • Các các nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục đề nghị cấp lý lịch tư pháp. Việc ủy quyền cần được lập văn bản theo quy định pháp luật. Trường hợp người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp là ba mẹ, vợ chồng, con cái của người được cấp phiếu này sẽ không cần văn bản ủy quyền.
 • Các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này khi có đề nghị cấp lý lịch tư pháp sẽ cần gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp lý lịch tư pháp gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu điền rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 1

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cách làm lý lịch tư pháp số 2 như sau:

 • Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 02 Điều 07 Luật này có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi đương đơn được cấp lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú. Trường bạn hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu này hoặc là người nước đã lưu trú ở Việt Nam sẽ gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải điền thông tin về cá nhân theo quy định.

*Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu làm lý lịch tư pháp online, qua điện thoại, fax hoặc các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp phiếu này.

 • Đối với lý lịch tư pháp số 2 sẽ không được phép ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay.

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hiện nay, Luật lý lịch tư pháp 2009 hay các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có bất kỳ quy định nào về thời hạn cấp lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, tùy vào tính chất, lĩnh vực mà thời hạn của lý lịch tư pháp sẽ có quy định khác nhau cụ thể các văn bản. Vì vậy, khi chuẩn bị hồ sơ tương ứng có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về thời hạn lý lịch tư pháp để chuẩn bị cho đúng nhé!

Lý do bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được quyền từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp dưới đây:

 • Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp không nằm trong thẩm quyền.

 • Người yêu cấp lý lịch tư pháp cho người khác không thỏa điều kiện như đã quy định.

 • Giấy tờ kèm theo không đầy đủ hoặc làm giả giấy tờ.

* Đối với những trường hợp bị từ chối cấp lý lịch tư pháp thì sẽ được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho bạn.

Lý do bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư phápCác lý do bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xin lý lịch tư pháp ở đâu?

Theo Điều 44 quy định, Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp là:

 • Trung Tâm lý lịch tư pháp quốc gia: Cấp cho công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú và người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam.
 • Sở tư pháp tại tỉnh đang cư trú: Cấp cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước và người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam.

Dưới đây là các địa chỉ của một số cơ quan làm phiếu lý lịch tư pháp:

 • Tại Hà Nội:

  • Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Tại Tầng 6 – Nhà A – Học viện Tư pháp – Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  • Sở Tư pháp Hà Nội: 221 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội.

 • Tại TP. HCM:

  • Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh: Tại số 143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí MinhSở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp uy tín

Với Vietnam Booking, bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cơ bản, chụp ảnh và ký tên. Chúng tôi sẽ làm hết phần còn lại cho bạn. Bạn sẽ nhận được lý lịch tư pháp trong thời gian ngắn nhất. 

Vietnam Booking cam kết mang đến cho bạn dịch vụ làm lý lịch tư pháp uy tín, chất lượng và an toàn. Bạn sẽ không phải lo ngại về việc bị mất hồ sơ, sai sót hay bị lừa đảo. Bạn cũng sẽ được bảo mật thông tin cá nhân một cách tuyệt đối. Bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp uy tínDịch vụ làm lý lịch tư pháp uy tín tại Vietnam Booking

Hãy liên hệ ngay với Vietnam Booking qua các hình thức dưới đây để được báo giá chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7:

📲 Hotline: 1900 3498 

📲 Tổng đài hỗ trợ gọi từ nước ngoài về Việt Nam: +8428 7303 6167

📌 Thành phố Hồ Chí Minh:

 • 164 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 190-192 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

📌 Đà Nẵng: 12 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

📌 Hà Nội: 30 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Như vậy, bài viết cũng đã hướng dẫn chi tiết về cách làm lý lịch tư pháp. Nếu bạn vẫn còn các thắc mắc nào hãy liên hệ ngay Vietnam Booking qua hotline  1900 3498 để được tư vấn trực tiếp 24/7. 

NHẬN TƯ VẤN LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP NGAY

Thảo Thảo 08:17 18/12/2023 | 3 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp