Mục lục [Hiện]
 1. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? 
 2. Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 2
 3. Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2 
 4. Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp 
 5. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 
 6. Dịch vụ làm visa toàn và hiệu quả tại Vietnam Booking

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? Thủ tục – Thời hạn 

Bên cạnh Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thì không ít người cảm thấy lạ lẫm khi nghe đến phiếu lý lịch tư pháp số 2. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết thì các bạn phải xin phiếu lý lịch tư pháp số 2 để bổ sung hồ sơ bản thân. Vậy phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì và thủ tục xin có đơn giản hay không? Cùng Vietnam Booking làm rõ tất tần tật qua bài viết sau đây nhé.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì? 

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gìPhiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 có gì khác nhau?

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một văn bản quy phạm pháp luật đã được mô tả tại điểm b khoản 2 Điều 41 của bộ Luật Lý lịch tư pháp 2009. Theo quy định về phiếu lý lịch tư pháp thì chức năng của nó như sau:

Đối với làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009. Bên cạnh đó, phiếu này cũng được cấp theo yêu cầu của cá nhân nhằm mục đích để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của bản thân.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là gìPhiếu lý lịch tư pháp số 2 là gì?

Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tại Điều 43 của bộ Luật Lý lịch tư pháp 2009 đã quy định về nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm các mục như sau:

 • Họ và tên đầy đủ của người nộp đơn xin cấp phiếu.

 • Giới tính của đương đơn.

 • Ngày, tháng, năm sinh của bạn. 

 • Nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú của bạn.

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. 

 • Họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Tình trạng án tích của người xin cấp:

  • Đối với người chưa từng bị kết án thì sẽ ghi là “không có án tích”.

  • Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích bao gồm cả án tích đã được xoá, Ngoài ra thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan bao gồm: thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày - tháng - năm tuyên án, số bản án, bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án,…

  • Trường hợp người bị kết án bằng nhiều bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó sẽ được ghi theo thứ tự thời gian.

 • Thông tin về việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã của người xin cấp phiếu:

  • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì nội dung của mục này sẽ ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”.

  • Còn trong trường hợp người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi rõ chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã tương ứng.

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2 

Tại Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp 2009 đã quy định rõ ràng về thủ tục làm phiếu lý lịch tư pháp số 2. Theo đó thủ tục sẽ bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của bộ Luật Lý lịch tư pháp 2009 nếu muốn cấp tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp. Đây là nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đang thường trú hoặc là tạm trú.

Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, đối với các trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam. Văn bản yêu cầu sẽ được gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Trong văn bản yêu cầu cần phải ghi rõ thông tin về cá nhân cần cấp lý lịch tư pháp số 2 theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009. Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua các kênh liên lạc khác như: qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác. Ngoài ra họ sẽ có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua kênh liên lạc đó.

Bước 2: Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 bộ Luật Lý lịch tư pháp 2009. Cụ thể như sau:

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ phải nộp Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng như là kèm theo bản chụp giấy chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 3: Cá nhân sẽ nộp Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại một trong các cơ quan sau đây:

 • Công dân Việt Nam sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi cá nhân thường trú.

 • Trường hợp mà công dân không có nơi thường trú thì sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú. Ngoài ra trường hợp công dân cư trú ở nước ngoài thì sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi mà các bạn xuất cảnh.

 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sẽ nộp tại Sở Tư pháp nơi họ đang cư trú. Trường hợp cá nhân đó đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì sẽ không được ủy quyền cho người khác làm thay các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp giống như phiếu lý lịch tư pháp số 1. Các bạn cần lưu ý điều này nhé.

Thủ tục yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2 03 bước thực hiện yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sẽ là đơn vị thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong những trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú cũng như là nơi tạm trú.

 • Người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam và hiện không ở Việt Nam.

 • Sở Tư pháp tại địa phương sẽ thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  • Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước tại địa phương đó.

  • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài cần cấp trước khi xuất cảnh.

  • Người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam.

 • Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp mà mình đã ký. Trong các trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp sẽ có trách nhiệm xác minh về điều kiện được xóa án tích khi cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân nào đó

 • Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ phải được ghi vào sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu do chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

>>> Xem thêm: làm lý lịch tư pháp qua bưu điện

Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp Người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam và hiện không ở Việt Nam sẽ được cấp lý lịch tư pháp số 2

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 

Theo Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 đã có quy định về thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 như sau:

 • Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ không quá 10 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu hợp lệ. Thời hạn này áp dụng đối với các trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

 • Trường hợp cần phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 thì thời hạn cấp phiếu sẽ không quá 15 ngày.

 • Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của bộ Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì thời hạn sẽ không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu cấp phiếu.

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao lâu

Dịch vụ làm visa toàn và hiệu quả tại Vietnam Booking

Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ làm visa uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm, hãy đến với Vietnam Booking. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi bước thủ tục.

Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ xử lý hồ sơ và gửi cho bạn visa trong thời gian ngắn nhất. Vietnam Booking cam kết mang đến cho bạn dịch vụ làm visa an toàn và hiệu quả, với mức phí hợp lý và minh bạch.

Dịch vụ làm visa toàn và hiệu quả tại Vietnam BookingDịch vụ làm visa toàn và hiệu quả tại Vietnam Booking

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt dịch vụ theo các hình thức sau:

Hotline: 1900 3498 

Tổng đài hỗ trợ gọi từ nước ngoài về Việt Nam: +8428 7303 6167

Thành phố Hồ Chí Minh:

 • 164 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 190-192 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng: 12 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

Hà Nội: 30 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hy vọng qua bài viết bạn cũng đã hiểu rõ hơn về phiếu lý lịch tư pháp số 2. Nếu bạn còn thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với Vietnam Booking qua  1900 3498 để được tư vấn nhanh chóng nhé.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2 NGAY

Thảo Thảo 09:26 24/10/2023 | 139 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp