Mục lục [Hiện]
 1. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
 2. Hướng dẫn chi tiết điền tờ khai lý lịch tư pháp
  1. 2.1 Điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/tt-lltp)
  2. 2.2 Điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/tt-lltp)
 3. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký lý lịch tư pháp uy tín

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Hiện nay, bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào, dù là ở Việt Nam hay ở nước ngoài, khi có nhu cầu xin lý lịch tư pháp sẽ đều cần phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu. Vậy thì mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất là mẫu nào? Các bước hướng dẫn để ghi tờ khai lý lịch tư pháp cụ thể bao gồm các bước nào? Hãy cùng Vietnam Booking tìm hiểu ngay tại bài viết sau đây.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì có 02 loại mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam, đó là:

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tự pháp online. Đây là tờ khai dành cho các đối tượng làm lý lịch tư pháp online.

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp giấy. Đây là tờ khai dành cho các đối tượng xin lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc là làm lý lịch tư pháp thông qua bưu điện. Nội dung trong đó có:

  • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/2013/TT-LLTP đối với các cá nhân tự xin Lý lịch tư pháp. Mẫu này áp dụng với cả phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2

  • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu số 04/2013/TT-LLTP đối với cá nhân ủy quyền xin Lý lịch tư pháp (mẫu này chỉ áp dụng với Lý lịch tư pháp số 1 mà thôi).

mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư phápMẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hướng dẫn chi tiết điền tờ khai lý lịch tư pháp

Vietnam Booking sẽ hướng dẫn cụ thể cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP và tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

Điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/tt-lltp)

Đây là mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp dành cho các trường hợp cá nhân tự đi nộp hồ sơ cho bản thân (xin lý lịch tư pháp số 1 và số 2)

Mẫu tờ khai này sẽ bao gồm 3 phần thông tin chính, đó là:

 • Thông tin về cá nhân đang xin cấp Lý lịch tư pháp;

 • Thông tin về quá trình lưu trú của bản thân bạn 

 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp của bạn 

Khi điền các phần thông tin này theo mẫu tờ khai xin lý lịch tư pháp, người khai nhận sẽ phải cung cấp đầy đủ những thông tin yêu cầu theo quy tắc như sau:

 • Thông tin cá nhân của người xin cấp lý lịch tư pháp, bao gồm:

  • Họ tên: đối với phần họ tên của tất cả những người được yêu cầu ghi trong tờ khai yêu cầu làm lý lịch tư pháp. Bao gồm họ tên người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng. Quy tắc là sẽ phải viết hoa tất cả các chữ cái, đầy đủ dấu, đúng thứ tự dựa theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu liên quan.

  • Giới tính: ghi theo nội dung giới tính của CMND/CCCD hoặc là hộ chiếu

  • Nơi sinh: các bạn sẽ cần phải ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi các bạn đang lưu trú

  • Ngày tháng năm sinh: cần phải ghi theo định dạng ngày/tháng/năm đúng theo ngày sinh ghi trên CMND/CCCD hoặc là Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng như là cha, mẹ, vợ/chồng;

  • Quốc tịch và dân tộc: cần ghi theo CMND/CCCD và Hộ chiếu;

  • Nơi thường trú và nơi tạm trú: các bạn sẽ cần phải ghi rõ các thông tin là xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp nếu như có nơi thường trú và nơi tạm trú khác nhau thì ghi cả hai nơi. Còn nếu nơi tạm trú giống nơi thường trú thì sẽ chỉ cần ghi nơi thường trú.

  • Giấy CMND hoặc là Hộ chiếu: các bạn sẽ cần ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp. Sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;

 • Thông tin về quá trình cư trú của bản thân:

  • Trong phần này các bạn sẽ cần ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi. Chú ý các bạn phải ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc của mình.

  • Một lưu ý nhỏ là khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì cần phải ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

  • Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: các bạn sẽ ghi không nếu không có thông tin liên quan.

 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp:

  • Bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2 dựa trên mục đích của cá nhân

  • Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp của bạn cũng như là số lượng phiếu bạn cần.

 • Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Như vậy là các bạn đã hoàn thành khai tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP) dành cho cá nhân là người yêu cầu tự xin tại cơ quan cấp lý lịch tư pháp rồi đấy!

Điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/tt-lltp)Điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/tt-lltp)

Điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/tt-lltp)

Đây là mẫu khai lý lịch tư pháp dành cho cá nhân trong trường hợp các bạn sẽ ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1. Người ủy quyền là cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này gồm 5 phần:

 • Thông tin của người được ủy quyền yêu cầu cấp trên lý lịch tư pháp;

 • Thông tin của người ủy quyền hoặc là trẻ chưa thành niên cần cấp lý lịch tư pháp

 • Thông tin của cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc là trẻ chưa thành niên;

 • Thông tin về quá trình lưu trú của người ủy quyền hoặc là trẻ chưa thành niên;

 • Thông tin về yêu cầu việc cấp lý lịch tư pháp.

Định dạng điền các thông tin tại tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp diện ủy quyền này hoàn toàn giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mà cá nhân người cần cấp tự khai và đi nộp được trình bày ở phần trước đó.

Ngoài ra thì trong tờ khai lý lịch tư pháp theo mẫu số 04/2013/tt-lltp này, người khai cũng sẽ cần nêu rõ mối quan hệ với người ủy quyền. Các bạn sẽ phải cần văn bản ủy quyền nếu như không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền. Không cần phải khai phần thông tin về quá trình cư trú trong trường hợp người được cấp Lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

mẫu số 04/2013/tt-lltpĐiền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/tt-lltp)

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký lý lịch tư pháp uy tín

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tư pháp uy tín Vietnam Booking là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi bước thủ tục đăng ký lý lịch tư pháp.

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký lý lịch tư pháp uy tínDịch vụ hỗ trợ đăng ký lý lịch tư pháp uy tín, nhanh chóng tại Vietnam Booking

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí. Nếu bạn cần đăng ký lý lịch tư pháp cho mục đích du học, du lịch, làm việc hay kết hôn ở nước ngoài, hãy liên hệ ngay với Vietnam Booking để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

📲 Hotline: 1900 3498 

📲 Tổng đài hỗ trợ gọi từ nước ngoài về Việt Nam: +8428 7303 6167

📌 Thành phố Hồ Chí Minh:

 • 164 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 190-192 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

📌 Đà Nẵng: 12 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

📌 Hà Nội: 30 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Như vậy, bài viết cũng đã hướng dẫn chi tiết về cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng cách. Nếu như trong quá trình tìm hiểu bạn còn vấn đề nào chưa rõ, hay gọi trực tiếp cho chúng tôi qua số hotline  1900 3498 để được hỗ trợ miễn phí 24/7 và nhanh chóng.

NHẬN TƯ VẤN XIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP NGAY

Thảo Thảo 14:41 09/12/2023 | 100 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp