Mục lục [Hiện]
 1. LÝ LỊCH TƯ PHÁP LÀ GÌ? MỤC ĐÍCH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC LOẠI PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
  1. 2.1 1. Đối tượng xin phiếu lý lịch tư pháp
  2. 2.2 2. Các loại phiếu lý lịch tư pháp
 3. NỘI DUNG MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 4. HƯỚNG DẪN GHI TỜ KHAI LÝ LỊCH TƯ PHÁP
  1. 4.1 1. Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP)
  2. 4.2 2. Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/ TT-LLTP)
 5. DỊCH VỤ ĐIỀN TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? sử dụng mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi nào? Những vấn đề này có lẽ còn khá mới lạ với những ai lần đầu xin lý lịch tư pháp. Bài viết bên dưới sẽ gửi đến bạn nội dung của mẫu tờ khai lý lịch tư pháp cũng như hướng dẫn chi tiết cách điền tờ khai này đơn giản, nhanh chóng nhất.

LÝ LỊCH TƯ PHÁP LÀ GÌ? MỤC ĐÍCH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ chứng minh về án tích hoặc không có án tích của một người. Theo quy định, các công ty, trường học, cơ quan thường yêu cầu nhân viên, học sinh, người lao động cung cấp phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ xin việc, hồ sơ nhập học,…

Mục đích yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có án tích hay không, có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã khi bị tòa án tuyên bố phá sản hay không. Mặt khác, xin lý lịch tư pháp còn ghi nhận việc xóa án tịch, tạo điều kiện cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự. Ngoài ra, thủ tục này còn hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, thành lập, quản lý hợp tác xã.

tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. (Ảnh: Internet)

ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC LOẠI PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Đối tượng xin phiếu lý lịch tư pháp

Những đối tượng được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

🔹 Người Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

🔹 Người nước ngoài đã và đang cư trú hoặc làm việc tại Việt Nam.

🔹 Người Việt Nam đang làm việc và học tập tại Việt Nam có nhu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp.

2. Các loại phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định, tờ khai lý lịch tư pháp có 2 loại, gồm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Cấp cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đã, đang cư trú tại Việt Nam. Đồng thời cấp cho tổ chức, cơ quan có yêu cầu nhằm phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thường được cá nhân xin cấp để nộp hồ sơ xin việc với doanh nghiệp trong nước, khi chuyển công tác hoặc xin giấy phép hành nghề, giấy phép lao động,…

Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Được cấp cho cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, người không có hộ khẩu thường trú, không có nơi tạm trú hoặc người không xác định được nơi cư trú. Phiếu số 2 cũng cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xét xử, truy tố.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thường do cá nhân xin cấp để nộp hồ sơ xin việc trong công ty nước ngoài, nộp hồ sơ du học, kết hôn ở nước ngoài hay nhập quốc tịch,…

tờ khai lý lịch tư pháp

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2. (Ảnh: Internet)

NỘI DUNG MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng chính là nội dung của mẫu phiếu lý lịch tư pháp, cụ thể:

📍 Phần 1: Thông tin cá nhân. Phần nay có 11 mục, bạn cần điền thông tin đầy đủ trong phần này. Thông tin cá nhân bao gồm mối quan hệ gia đình.

📍 Phần 2: Nội dung về quá trình cư trú của bản thân, người làm đơn khai thông tin từ 14 tuổi trở đi cho đến thời điểm hiện tại.

📍 Phần 3: Điền rõ án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ trước đó (nếu có).

📍 Phần 4: Đánh dấu yêu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2 tùy theo từng trường hợp cụ thể như đã đề cập ở trên.

📍 Phần 5: Đánh dấu yêu cầu vào ô “có" hoặc “không” để xác nhận nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ trước đó.

📍 Phần 6: Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

📍 Phần 7: Cam kết và ký tên xác nhận (ghi rõ họ tên đầy đủ) của người khai đơn.

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên hiện mẫu đã có sẵn thông tin nên bạn chỉ cần điền đầy đủ và chính xác thông tin vào đơn là được.

HƯỚNG DẪN GHI TỜ KHAI LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

🔹 Mục 1: Điền đầy đủ họ tên theo chữ in hoa, viết đủ dấu.

🔹 Mục 2: Điền tên gọi khác (nếu có).

🔹 Mục 3: Giới tính; Mục 4: Ngày, tháng, năm, sinh.

🔹 Mục 5: Nơi sinh – bạn ghi rõ xã/ phường, huyện/ quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

🔹 Mục 8 và mục 9: Điền đầy đủ nơi thường trú, nơi tạm trú. Nếu có cả địa chỉ thường trú và tạm trú thì bạn điền rõ cả hai địa chỉ này.

🔹 Mục 10: Ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

>>> Đừng bỏ lỡ: Đăng ký lý lịch tư pháp online

lý lịch tư pháp số 2

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2. (Ảnh: Internet)

Trong phần cuối ở dòng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, bạn hãy đánh dấu “X” vào một trong 2 ô vuông (số 1 hoặc số 2). Trước khi đánh dấu, bạn cần đọc rõ ghi chú phân biệt 2 loại phiếu lý lịch tư pháp ở cuối tờ khai.

2. Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/ TT-LLTP)

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này dành cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là bố, mẹ của người chưa đủ tuổi thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp số 03/2013/ TT-LLTP gồm những thông tin:

🔹 Thông tin về người được ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

🔹 Thông tin về người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên cần cấp phiếu lý lịch tư pháp;

🔹 Thông tin về bố/ mẹ, vợ/ chồng của người ủy quyền hoặc trẻ chưa đủ tuổi thành niên;

🔹 Thông tin về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc trẻ chưa đủ tuổi thành niên;

🔹 Thông tin về yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 04/2013/ TT-LLTP) cũng giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 03 đã hướng dẫn ở trên.

Trong tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 04, người làm đơn cũng cần nêu rõ mối quan hệ với người được ủy quyền và văn bản ủy quyền nếu không phải là bố, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền. Ngoài ra, bạn không cần phải khai thông tin về quá trình cư trú nếu người được cấp lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

Cần điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đầy đủ. (Ảnh: Internet)

DỊCH VỤ ĐIỀN TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Vừa rồi là hướng dẫn cách điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp và mẫu tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp. Để được tư vấn thêm về cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cũng như dịch vụ làm lý lịch tư pháp bạn hãy liên hệ Vietnam Booking quá số hotline: 1900 3498 để được hỗ trợ tốt nhất.

Vietnam Booking với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, chúng tôi đã hỗ trợ thành công nhiều khách hàng trong việc hoàn thành mẫu tờ khai cấp lý lịch tư pháp. Nếu có bất kỳ khó khăn vướng mắc nào trong quá trình hoàn thành tờ khai xin lý lịch tư pháp, hãy liên hệ với Vietnam Booking để được tư vấn và hỗ trợ.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN MIỄN PHÍ ĐIỀN TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Tú Anh 08:00 13/03/2023 | 1144 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp