Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Lãnh sự quán Vietnam tại China

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 27th floor Yahang Wealth Center, No55, Jinhu Road, Nanning, China
Điện Thoại +86-771-5510560
Fax +86-771-5534738
Email tlsqvn.@rediffmail.com hoặc consul.namninh@mofa.gov.vn
Vietnam Booking 13:58 04/08/2017 | 235 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp