Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Slovenia ở Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Slovenia tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Slovenia ở Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 57 Block F, Ya Qu Yuan Kings Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang Dist, Beijing 100016
Điện Thoại +86-10-64681030
Fax +86-10-64681040
Email vpe@gov.si
15 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên