Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Đại sứ quán France tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Số 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại 024 39445700
Fax 024 39445717
Email ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
Website https
71 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking