Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Macedonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Macedonia tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Macedonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, San Li Tun Diplomatic Compound Office Building 1-32, 100600 Bejing.
Điện Thoại +86-10-65327846
Fax +86-10-65327847
Email beijing@mfa.gov.mk
26 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên