Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Mỹ)

Lãnh sự quán Vietnam tại United States of America

Thông tin chi tiết về Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Mỹ)

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 5251Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056
Điện Thoại +001-713.850.1233; 7138771326; 7138400096
Fax +001-713.871.0312; 7138100159
Email tlsqhouston@mofa.gov.vn
Vietnam Booking 15:34 04/08/2017 | 1507 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp