Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán India tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 55 Nguyễn Đình Chiểu, 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện Thoại 028-38237050
Fax 028-38237047
Email cgihcmc@hcm.vnn.vn
Website www.india-consulate.org.vn
314 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking