Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan

Đại sứ quán Vietnam tại Pakistan

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ House 117, Street 11, Sector E-7, Islamabad
Điện Thoại +92-51-2655785/2655787
Fax +92-51-2655783
Email dsqvn.pakistan@yahoo.com
6 lượt xem | 04-08-2017, Vietnam Booking