Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Vietnam tại Laos

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào địa chỉ 85, 23 Singha Road, Vientieane, Lao PDR
Điện Thoại +856-21-451990
Fax +856-21-413379
Email vnemb.lao@mofa.gov.vn
Website www.mofa.gov.vn/vnemb.la
Vietnam Booking 15:30 04/08/2017 | 58 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp