Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

Đại sứ quán Singapore tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 41-43 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại 024-38489168
Fax 024-38489178
Email singemb_han@sgmfa.gov.sg
Website www.mfa.gov.sg
245 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking