Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Seychelles tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Seychelles tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Seychelles tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, Room 1105, The Spaces, 8 Dong Da Qiao Lu Road, Chaoyang, Dist.
Điện Thoại +86-10-58701192
Fax +86-10-58701219
Email amb.legall@yahoo.com
5 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên