Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Micronesia tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Micronesia tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Micronesia tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ # 1-1-11 Jianguomenwai Diplomatic., Beijing 100600
Điện Thoại +86-10-65324708
Fax +86-10-65324609
Email fsmembassy@fsmembassy.cn
3 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking