Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Guinean tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Guinea tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Guinean tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600
Điện Thoại +86-10-65323649/65325876/65326958/65323527
Fax +86-10-65324957
1 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên