Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Cote D ‘Ivoire tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Cote D ‘Ivoire tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING No.9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist
Điện Thoại +86-10-65321223/65321482
Fax +86-10-65322407
Email ambacinchine@yahoo.fr
5 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên