Mục lục [Hiện]
 1. Các mẫu đơn xin visa du lịch Canada
 2. Hướng dẫn điền tờ khai xin visa Canada
  1. 2.1 1. Điền tờ khai xin visa Canada (Form IMM5257)
  2. 2.2 2. Điền tờ khai thông tin gia đình (Form IMM5645)
 3. Dịch vụ làm visa Canada trọn gói - Vietnam Booking

Hướng dẫn điền tờ khai xin visa Canada

Trong mỗi bộ hồ sơ xin visa Canada, tờ khai đóng vai trò quan trọng. Đây được xem là bản "thu nhỏ" các giấy tờ mà bạn cung cấp trong hồ sơ thị thực. Chình vì thế, khi làm thủ tục xin visa đi Canada, bạn cần đầu tư thời gian cũng như kiến thức để hoàn thiện form visa một cách chuẩn xác. Nếu chưa xem hướng dẫn cách điền tờ khai xin visa Canada chi tiết, bạn đừng bỏ qua bài viết này.

Các mẫu đơn xin visa du lịch Canada

Có 02 mẫu tờ khai xin visa Canada mà bạn cần phải hoàn thành khi xin visa du lịch Canada, bao gồm:

✔️ Tờ khai xin visa Canada (Form IMM5257) và;

✔️ Tờ khai thông tin gia đình (Form IMM5645).

Cả 02 mẫu form IMM5257 và form IMM5645 đều được lưu ở định dạng PDF nên máy tính của bạn cần phải cài đặt phần mềm đọc và chỉnh sửa được định dạng này. Ngoài ra, 02 mẫu tờ khai trên đều áp dụng với hình thức xin visa Canada tại Trung tâm tiếp nhận thị thực Canada (CVAC) hoặc xin visa Canada online. Vietnam Booking sẽ hướng dẫn cách điền tờ khai xin visa Canada chi tiết, hãy tham khảo ngay nhé!

tờ khai xin visa canada

Hướng dẫn cách điền tờ khai xin visa Canada. (Ảnh: Internet)

Hướng dẫn điền tờ khai xin visa Canada

Vietnam Booking sẽ lần lượt hướng dẫn bạn cách điền 02 mẫu đơn xin visa Canada, cụ thể gồm tờ khai xin visa Canada (form IMM5257) và tờ khai theo mẫu IMM5645.

1. Điền tờ khai xin visa Canada (Form IMM5257)

Phần 1: Thông tin về visa Canada. Ở phần này bạn chọn ngôn ngữ điền tờ khai là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ngoài ra, bạn chọn loại visa cần xin là "Visitor visa" (Visa ngắn hạn mục đích du lịch) hoặc "Transit visa" (visa quá cảnh).

Phần 2: Personal Details – thông tin cá nhân. Hãy điền đầy đủ các nội dung sau:

🔸 Family name – Họ; Given Name – Tên đệm và tên;

🔸 Have you ever used any other name – Bạn chọn No (Không), hoặc Yes (Có). Nếu có, bạn điền thông tin vào 2 ô bên dưới. Nếu không bạn bỏ qua và đi đến các thông tin tiếp theo.

🔸 Sex – Giới tính; Date of birth: Ngày sinh;

🔸 Place of birth – Nơi sinh. Trong phần này có 2 mục là:

🔸 City/Town – Tỉnh/Thị trấn;

🔸 Country or Territory – Quốc gia hoặc Lãnh thổ;

🔸 Citizenship – Quốc tịch: Chọn Vietnam từ ô tương ứng;

🔸 Current country or territory of residence – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang cư trú. Trong phần này bạn điền thông tin: Country or territory – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ;

🔸 Status – Trạng thái: Chọn mục tương ứng, bao gồm:

🔸 Citizen – Công dân; Permanent resident – Thường trú nhân;

🔸 Visitor – Khách du lịch; Worker – Người lao động;

🔸 Student – Học sinh/sinh viên; Other – Khác; Protected Person – Người được bảo hộ;

🔸 Refugee claimant – Người xin tị nạn;

🔸 Country or Territory where applying – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khi xin visa Canada. Trong ô này, bạn tích chọn No (Không) nếu không giống với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang cư trú, và điền thông tin cụ thể, còn nếu giống bạn chọn Yes (Có) và bỏ qua các ô cần điền.

🔸 Your current marital status – Tình trạng hôn nhân hiện nay. Ở ô này bạn chọn mục tương ứng, và nếu đã kết hôn, bạn điền ngày kết hôn vào ô bên cạnh cùng thông tin vợ/chồng.

🔸 Have you ever previously been married or in a common-law relationship?– Trước đây bạn đã từng kết hôn chưa. Mục này, bạn chọn No (Không), hoặc Yes (Có).

Phần 3: Language – Ngôn ngữ. Hãy chọn các ngôn ngữ mà bạn biết.

🔸 Native language/Mother tongue – Tiếng mẹ đẻ;

🔸 Are you able to communicate in English and/or French? – Bạn có thể giao tiếng bằng tiếng Anh /hoặc tiếng Pháp không;

🔸 Have you taken a test from a designated testing agency to assess your proficiency in English or French – Bạn đã bao giờ thi đánh giá khả năng tiếng Anh tại tiếng Pháp tại một tổ chức thi được chỉ định chưa. Mục này, bạn chọn No (Chưa), hoặc Yes (Rồi).

>>> Xem thêm: Trọn bộ thủ tục và kinh nghiệm xin visa Canada

Hướng dẫn cách điền tờ khai xin Visa Canada

Tờ khai xin visa Canada theo form IMM5257. (Ảnh: Internet)

Phần 4: Passport – Phần thông tin hộ chiếu yêu cầu đương đơn cung cấp:

🔸 Passport number – Số hộ chiếu. Điền số hộ chiếu vào tờ khai xin visa Canada

🔸 Country or Territory of issue – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp

🔸 Issue date – Ngày cấp; Expiry date – Ngày hết hạn

🔸 For this trip, you will use a passport issued by the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan that include your personal identification number? – Trong chuyến du lịch này, bạn sẽ sử dụng hộ chiếu do Bộ Ngoại giao Đài Loan cấp có cả số nhận diện cá nhân phải không. Mục này, bạn chọn No (Không), hoặc Yes (Có).

🔸 For this trip, you will use a National Israeli passport? – Trong chuyến du lịch này, bạn sẽ sử dụng hộ chiếu quốc gia Israel phải không.  Mục này, bạn chọn No (Không), hoặc Yes (Có).

Phần 5: National Identity Document – Giấy tờ tùy thân quốc gia

Hãy trả lời câu hỏi "Do you have a national identity document" – Bạn có giấy tờ tùy thân không? Nếu có, chọn Yes và điền thông tin lên quan, nếu không chọn No và không phải điền các thông tin bên dưới.

Phần 6: US PR Card – Thẻ Thường trú nhân Mỹ

Nếu bạn có thẻ thường trú nhân Mỹ hợp pháp và thẻ xanh còn hiệu lực, hãy chọn Yes (Có) và điền thông tin liên quan bên dưới. Nếu không, hãy chọn No (Không)

Phần 7: Contact information – Thông tin liên hệ. Điền tờ khai xin visa Canada phần 7 như sau:

Current mailing address – Địa chỉ nhận thư, bao gồm:

 • Street name – Tên đường/phố
 • City/town – Thành phố/Thị trấn
 • Country or Territory – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
 • Residential address – Địa chỉ cư trú. Nếu giống với địa chỉ nhận thư, chọn Yes và không phải điền thông tin bên dưới. Nếu khác, chọn No và điền thông tin bên dưới.

Phần 8: Details of visit to Canada – Chi tiết chuyến thăm Canada. Phần này bao gồm các thông tin:

 • Purpose of my visit – Mục đích chuyến đi. Bạn chọn mục tương ứng từ danh sách có sẵn.
 • Indicate how long you plan to stay – Thời gian lưu trú dự kiến: From (từ ngày) to (đến ngày)
 • Name, address and relationship with any persons(s) or institution(s) will visit – Tên, địa chỉ và mối quan hệ với người hoặc tổ chức sẽ đến thăm.

Phần 9: Education – Trình độ giáo dục

Phần này bạn trả lời câu hỏi Have you had any post secondary education (including university, college or apprenticeship training)? – Bạn đã từng học đại học, cao đẳng, học nghề chưa? – Nếu Chưa, bạn chọn No và bỏ qua mục bên dưới, nếu đã, bạn chọn Yes, và điền các thông tin bên dưới.

Phần 10: Employment – Việc làm. Phần này để bạn nói chi tiết về quá trình làm việc, bao gồm:

 • From – To – Từ ngày … đến ngày;
 • Current activity/Occupation – Nghề nghiệp hiện nay;
 • Company/Employer/Facility name – Công ty;
 • City/Town – Thành phố/ thị trấn;
 • Country or Territory – Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ;

Phần 11: Background information – Thông tin cơ sở. Đây là phần thông tin bắt buộc với những người đủ 18 tuổi trở lên.

Phần 12: Signature – Ký tên.

Nếu gặp khó khăn trong việc điền tờ khai xin visa Canada (mẫu IMM5257), bạn hãy liên hệ với Vietnam Booking theo hotline: 1900 3498 để được tư vấn, hướng dẫn.

2. Điền tờ khai thông tin gia đình (Form IMM5645)

Tờ khai thông tin gia đình để xin visa Canada bao gồm 4 phần như sau:

xin visa canada

Hướng dẫn điền tờ khai thông tin gia đình - Form IMM5645. (Ảnh: Internet)

Phần A: Thông tin về đương đơn và các thành viên trong gia đình của đương đơn. Phần này bao gồm các thông tin:

 • Full name – họ tên
 • Relationship – Mối quan hệ với đương đơn
 • Date of birth – Ngày sinh
 • Country of birth - Quốc gia sinh – Việt Nam
 • Marital Status – Tình trạng hôn nhân
 • Present address – Địa chỉ hiện nay, nếu đã mất, ghi rõ thành phố và ngày mất
 • Present Occupation – Nghề nghiệp hiện nay
 • Will accompany you to Canada – Có đi cùng bạn đến Canada không: Trong phần này bạn tích chọn Yes (Có), hoặc No (không)
 • Các thông tin cần điền tương ứng với phần thông tin mối quan hệ với đương đơn, bao gồm:
 • Applicant – Đương đơn
 • Spouse or common-law partner – Vợ/chồng
 • Mother – Mẹ
 • Father – Bố
 • Nếu chưa có Vợ/chồng, bạn chỉ cần ký tên và ghi rõ ngày tháng ở cuối phần A.

PHẦN B: Thông tin về con cái

• Phần này hướng dẫn điền tờ khai xin visa Canada các thông tin về tất cả con gái, con trai của bạn, kể cả con nuôi, con riêng của vợ/ chồng (nếu có) không kể các con bao nhiêu tuổi.

• Các nội dung thông tin cần điền tương tự như phần A.

• Phần mối quan hệ với đương đơn, bạn cần điền tiếng Anh như sau: Son (Con trai), Daughter (Con gái), Adopted (Con nuôi), Step child (Con riêng của vợ/chồng).

• Nếu chưa có con đẻ, con nuôi và con riêng, bạn hãy đọc và ký tên và ô bên dưới cùng của phần B, và ký tên, đề ngày tháng.

PHẦN C: Phần này bạn điền thông tin về anh/ chị/ em của bạn (kể cả anh/ chị/ em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, hoặc anh/ chị/ em là con riêng của bố/ mẹ).

 • Các nội dung thông tin cần điền tương tự như phần A.
 • Phần mối quan hệ với đương đơn, bạn cần điền tiếng Anh như sau:
 • Brother (Anh/em trai)
 • Sister (Chij/em gái)
 • Half-brother (Anh/em trai cùng mẹ khác cha/cùng cha khác mẹ)
 • Half-sister (Chị/em gái cùng mẹ khác cha/cùng cha khác mẹ)
 • Stepbrother (Anh/em trai là con riêng của bố/mẹ)
 • Stepsister (Chị/em gái là con riêng của bố/mẹ).

PHẦN D: Xác nhận thông tin. Bạn xác nhận thông tin kê khai hoàn toàn chính xác, ký tên và ghi rõ ngày tháng.

form xin visa canada

Xin visa Canada đơn giản cùng Vietnam Booking. (Ảnh: VNBK)

*Lưu ý: Trước khi điền tờ khai xin visa Canada theo mẫu IMM5645, bạn cần lưu ý:

Tất cả tên trong tờ khai đều phải điền bằng tiếng Anh và tiếng Việt có dấu

 Bạn khai đầy đủ thông tin về tất cả các thành viên trong gia đình, dù cho thành viên đó có đi cùng bạn hay không

 Nếu phần diện tích để điền không đủ, bạn có thể in một trang bổ sung có phần phù hợp để hoàn thành và nộp kèm tờ khai này

 Định dạng ngày tháng trong đơn phải là định dạng năm/tháng/ngày (năm đủ 4 chữ số, ngày và tháng đủ 2 chữ số)

 Bây giờ là phần điền tờ khai thông tin gia đình khi xin visa Canada (Form IMM5645).

Dịch vụ làm visa Canada trọn gói - Vietnam Booking

Vietnam Booking vừa hướng dẫn cách điền tờ khai xin visa Canada đối với 2 mẫu đơn, gồm mẫu IMM5257 và mẫu IMM5645. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay cần hỗ trợ về tờ khai làm visa Canada, bạn hãy liên hệ Vietnam Booking qua tổng đài hỗ trợ 24/7 qua số hotline: 1900 3498 để được đội ngũ chuyên gia visa kịp thời giúp đỡ.

Nếu còn lo ngại về thông tin online, bạn có thể đến trực tiếp các văn phòng của Vietnam Booking tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh. Tại đây, mọi vướng mắc của bạn về visa đi Canada đều được giải đáp tận tình, chi tiết.

Đăng ký nhận tư vấn xin visa Canada

Tú Anh 15:45 11/05/2022 | 3051 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp