Đại sứ quán Séc tại Hà Nội

Đại sứ quán Czech tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Séc tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 13 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam.
Điện Thoại 024 3845 4131/2
Fax 024 823 3996
Email hanoi@embassy.mzv.cz - commerce_hanoi@mzv.cz czechembassy@fpt.vn
83 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking