Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Đại sứ quán Austria tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Tầng 8, Prime Center, số 53 phố Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam.
Điện Thoại 024 39433050
Fax 024 39433055
Email hanoi-ob@bmeia.gv.at
Website www.bmeia.gv.at/vn/botschaft/hanoi.html
89 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking