Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Đại sứ quán United Kingdom tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 4F, Tòa nhà Trung tâm 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại 024 39360500
Fax 024 39360561
Email Generalenquiries.vietnam@fco.gov.uk
257 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking