Mục lục [Hiện]
  1. Các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 
  2. Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo quy định, những giấy tờ nước ngoài muốn sử dụng hợp pháp tại Việt Nam thì giấy tờ đó phải được chứng nhận lãnh sự, sau đó hợp pháp hóa lãnh sự và sau cùng là dịch thuật công chứng. Thế nhưng, không phải tất cả giấy tờ đều cần phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Vì vậy, việc nắm rõ danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và loại giấy tờ được miễn sẽ giúp bạn không tốn thời gian, công sức, chi phí để tiến hành hợp pháp hóa giấy tờ được miễn. 

Danh sách các quốc gia và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự mà Vietnam Booking cập nhật dưới đây được cơ quan thẩm quyền, phòng công chứng, phòng tư pháp và văn phòng công chứng áp dụng hiện nay. Hãy dành thời gian để tìm hiểu nhé!

Các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 

Các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự được quy định chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, cụ thể:

Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc té mà Việt Nam và quốc gia nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

➢ Giấy tờ được chuyển giao trực tiếp qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan thẩm quyền của nước ngoài.

➢ Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

➢ Giấy tờ mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

>>> Đừng bỏ lỡ: Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

danh sách các nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ nước ngoài muốn sử dụng hợp pháp tại Việt Nam cần phải hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định, trừ các giấy tờ được miễn. (Ảnh: Internet)

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Các quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự chỉ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự cho các giấy tờ theo quy định chứ không phải tất cả các giấy tờ đều được miễn. Để hiểu rõ hơn quốc gia nằm trong danh sách các nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự cùng các giấy tờ được miễn tương ứng, bạn đừng bỏ qua những thông tin trong bảng dưới đây.

STT

Tên nước

Loại giấy tờ

Cơ quan cấp

Hướng dẫn áp dụng

1

Afghanistan

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự/ chứng nhận lãnh sự.

2

An-giê-ri

- Các giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự.

- Các giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan thẩm quyền cấp.

Các cơ quan thẩm quyền của hai bên.

Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp và chuyển qua các cơ quan trung ương theo hiệp định.

3

Ba Lan

- Các giấy tờ lao động, dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

- Cơ quan thẩm quyền của hai bên.

- cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

- Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo hiệp định.

4

Bulgaria

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

5

Belarus

- Các giấy tờ dân sự, thương mại, gia đình, lao động, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

6

Campuchia

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận bố, mẹ, con cái có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Các giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp về dân sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của Campuchia

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai nước.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định.

7

Kazakhstan

Bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa án hoặc các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch của công dân bên ký kết

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chỉ áp dụng với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định.

8

Cuba

- Các giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Cả hai trường hợp đều được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

9

Triều Tiên

Giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp dân sự và hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp.

10

Đài Loan

Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền

Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên

Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo thỏa thuận

11

Đan Mạch

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan thẩm quyền hai bên

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

12

Hà Lan

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đã được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam

Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của Việt Nam

13

Hungary

- Các giấy tờ công do cơ quan một bên ký kết ban hành hoặc giấy tờ tư có công chứng/chứng thực như chứng nhận đăng ký, chữ ký hoặc nhận dạng

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Chỉ miễn Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ được chuyển giao qua các kênh liên lạc theo theo quy định.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

14

Iraq

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

15

Ý

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan có thẩm quyền của hai nước

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

16

Lào

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Lào tại khu vực biên giới

- Giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

- Chỉ được hợp pháp hóa lãnh sự.

17

Mông Cổ

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự theo quy định.

18

Nga

- Các loại giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch, trích lục đã được chứng thực)

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan tư pháp của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự

19

Nhật Bản

Các loại giấy tờ hộ tịch

 Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

20

Nicaragua

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

21

Úc

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

22

Pháp

- Bản án, quyết định công nhận/thi hành án dân sự, các giấy tờ hộ tịch, giấy tờ dân sự dùng cho việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con

- Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan thẩm quyền lập và chuyển qua các cơ quan trung ương

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (phải chứng nhận lãnh sự nếu phía bên kia yêu cầu).

23

Rumani

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

24

Cộng hòa Séc

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự

25

Tây Ban Nha

Các giấy tờ, tài liệu về hình sự

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

26

Thụy Sĩ

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

27

Trung Quốc

- Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên lập hoặc xác nhận, ký và đóng dấu chính thức.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc tại khu vực biên giới

- Miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo Hiệp định năm 1998.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

28

Ukraina

- Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

29

Slovakia

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

30

Indonesia

Các tài liệu, hồ sơ dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự, trừ trường hợp đặc biệt khi bên được yêu cầu đề nghị rằng các hồ sơ hoặc tài liệu phải được chứng thực

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

Chỉ áp dụng đối với giấy tờ, hồ sơ được chuyển giao theo hiệp định.

Như bạn thấy, không phải giấy tờ nào cũng cần hợp pháp hóa lãnh sự. Trong trường hợp các loại giấy tờ không nằm trong danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nghĩa là những giấy tờ đó không được miễn hợp pháp hóa. Khi đó, bạn cần thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự cho đến hợp pháp hóa lãnh sự như thông thường.

Trên đây là danh sách miễn hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ và 30 quốc gia miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Trong trường hợp bạn không có thời gian để thực hiện thủ tục này và cần tìm một dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự uy tín, giá rẻ, hãy liên hệ Vietnam Booking để được tư vấn, hỗ trợ hoàn hảo nhất.

Nào, ngay lúc này, hãy nhấc máy lên và liên hệ tổng đài tư vấn 24/7 miễn phí của Vietnam Booking qua hotline: 1900 3498, đội ngũ chuyên viên visa của chúng tôi sẽ tư vấn tận tâm và hướng dẫn chính xác.

NHẬN TƯ VẤN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Tú Anh 10:51 17/11/2022 | 286 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp