Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam

Du khách nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có hộ chiếu (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) và thị thực (visa) hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ một số trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thị thực nhập cảnh vào Việt Nam thường được cấp tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Thị thực này còn có thể được cấp tại các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải có giấy mời của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc là khách đi du lịch theo tour do các công ty lữ hành tổ chức.

thu tuc lam visa nhap canh viet nam

Thủ tục cấp thị thực:

1. Đối với khách mời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và khách mời cấp tương đương của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1.1. Cơ quan được giao chủ trì đón khách có trách nhiệm làm thủ tục nhập cảnh cho khách tại Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP HCM). Bộ Ngoại giao sẽ điện báo kết quả cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐDVN) nơi khách đề nghị nhận thị thực. Khách nộp hồ sơ tại CQĐDVN nói trên để được cấp thị thực.

a) Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập cảnh tại Bộ Ngoại giao bao gồm:

 • Văn bản thông báo quyết định đón đoàn do cấp có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký;
 • Công văn đề nghị của cơ quan đón khách, trong đó nêu rõ:
 • Chi tiết nhân thân của khách (họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi sinh; quốc tịch; số, loại, thời hạn hộ chiếu; chức vụ, nghề nghiệp; mục đích chuyến đi);
 • Thời gian lưu trú tại Việt Nam, cửa khẩu nhập xuất cảnh Việt Nam và CQĐDVN nơi khách nhận thị thực.

b) Hồ sơ đề nghị cấp thị thực tại CQĐDVN, bao gồm:

 • 01 tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam có dán ảnh cỡ 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần)
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp).

1.2. Trường hợp cơ quan chủ trì đón khách chưa làm thủ tục nhập cảnh tại Bộ Ngoại giao:

- Khách có thể trực tiếp đến CQĐDVN để nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, bao gồm:

 • Công hàm đề nghị cấp thị thực của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước hữu quan;
 • 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, có dán ảnh 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp).

- CQĐDVN ở nước sở tại hoặc nước kiêm nhiệm có trách nhiệm liên hệ với Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TPHCM) để làm thủ tục nhập cảnh cho khách.

2. Đối với thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tại nước thứ ba, và thân nhân, người giúp việc cùng đi:

2.1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam liên quan cần phải có công hàm đề nghị gửi Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TPHCM), trong đó cần nêu rõ:

 • Chi tiết nhân thân của khách (họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi sinh; quốc tịch; số, loại, thời hạn hộ chiếu; chức vụ, nghề nghiệp; mục đích chuyến đi);
 • Thời gian lưu trú tại Việt Nam, cửa khẩu nhập xuất cảnh Việt Nam và CQĐDVN nơi khách nhận thị thực.

- Bộ Ngoại giao sẽ thông báo cho CQĐDVN nơi khách đề nghị nhận thị thực.

- Khách cần đến CQĐDVN nói trên để nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, bao gồm:

 • 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, có dán ảnh 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp).

2.2. Trường hợp cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam liên quan chưa làm thủ tục nhập cảnh tại Bộ Ngoại giao.

- Khách có thể trực tiếp đến CQĐDVN để nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, bao gồm:

Công hàm đề nghị cấp thị thực của Bộ Ngoại giao nước cử hoặc của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế ở nước thứ ba;

 • 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, có dán ảnh 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp).

- CQĐDVN ở nước sở tại hoặc nước kiêm nhiệm có trách nhiệm liên hệ với Bộ Ngoại giao để làm thủ tục nhập cảnh cho khách.

2.3. Trường hợp thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam và thành viên gia đình họ (kể cả người giúp việc) đang công tác và sinh sống ở Việt Nam:

Hồ sơ đề nghị cấp thị thực tại Bộ Ngoại giao bao gồm:

 • Công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế hữu quan tại Việt Nam;
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu còn giá trị sử dụng, có đăng ký lưu trú của Cục Lễ tân Nhà nước.

3. Đối với người nước ngoài không thuộc diện nêu tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên nhưng có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời đón

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời đón khách có trách nhiệm làm thủ tục nhập cảnh cho khách tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an sẽ thông báo cho CQĐDVN nơi khách đề nghị nhận thị thực.

- Khách cần đến CQĐDVN nói trên để nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực, bao gồm:

 • 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam, có dán ảnh cỡ 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp);
 • Thông báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời đón khách về việc đã làm thủ tục nhập cảnh cho khách tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an.

4. Đối với người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời đón mà có nhu cầu nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày

Hồ sơ đề nghị cấp thị thực tại CQĐDVN bao gồm:

 • 01 Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam, có dán ảnh cỡ 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần);
 • (Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu (còn thời hạn dài hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực đề nghị cấp).

(*) Thời hạn giải quyết hồ sơ thị thực:

- Đối với các trường hợp quy định tại mục 1, 2 và 3, CQĐDVN ở nước ngoài cấp thị thực cho khách trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp thị thực hợp lệ của khách (nếu có thông báo cấp thị thực của Bộ Ngoại giao hoặc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an).

- Đối với trường hợp quy định tại mục 4, CQĐD cấp thị thực trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Theo mofahcm.gov.vn – Bộ Ngoại Giao Việt Nam)

Vietnam Booking 08:52 15/12/2015 | 242 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp