Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức

Lãnh sự quán Vietnam tại Germany

Thông tin chi tiết về Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt/M
Điện Thoại +49-69-79533650/+49-69-71675039
Fax +49-69-795336511
Email tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn/ gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
Vietnam Booking 13:49 04/08/2017 | 85 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp