Đại sứ quán Jordan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Jordan tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Jordan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 5 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
Điện Thoại +86-10-65323906
Fax +86-10-65323283
Email beijing@fm.gov.jo
Vietnam Booking 09:19 31/07/2017 | 64 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp