Đại sứ quán Guinea tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Guinea tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Guinea tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, 2 Dong Si Jie, San Li Tun 100600 Beijing
Điện Thoại +86-10-65323679
Fax +86-10-65320438
Email embguiec@yahoo.com
Vietnam Booking 09:29 31/07/2017 | 18 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp