Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ Iceland tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Iceland tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ Iceland tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Landmark Tower 1 # 802, 8 Dong San Huan Bie Lu Chaoyang Dist. 100004 Beijing, China
Điện Thoại +86-10-65907795/96
Fax +86-10-65907801
Email icemb.beijing@utn.stjr.is
Website www.Iceland.org/cn
6 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking