Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ)

Lãnh sự quán Vietnam tại India

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ)

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ B-306, Oberoi Chambers, New Link Road, Andheri (W) Mumbai 400053
Điện Thoại (91-22) 26736688/ 6732339
Fax (91-22) 26736633
Email tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
Vietnam Booking 14:18 04/08/2017 | 6 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp