Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Đại sứ quán Vietnam tại Thailand

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330
Điện Thoại +66-2-515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552
Fax +66-2-2517203
Email vnemb.th@mofa.gov.vn
Website www.vietnamembassy-thailand.org
3 lượt xem | 04-08-2017, Vietnam Booking