Tổng Lãnh sự quán Nhà nước Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Kuwait tại Vietnam

Thông tin chi tiết về Tổng Lãnh sự quán Nhà nước Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tên gọi Lãnh sự quán
Địa chỉ 24 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Điện Thoại 028-38270555
Fax 028-38270111
Email kuwaitconsulate@gmail.com
173 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking