Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait kiêm nhiệm Oman

Đại sứ quán Vietnam tại Kuwait

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait kiêm nhiệm Oman

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Block 10, Street 19, Villa96- Jabriya –Kuwait.
Điện Thoại (965) 531 1450
Fax (965) 535 1592
Email vnembassy.ku@mofa.gov.vn
11 lượt xem | 04-08-2017, Vietnam Booking