Đại sứ quán Việt Nam ở Egypt kiêm nhiệm Syria

Đại sứ quán Vietnam tại Egypt

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam ở Egypt kiêm nhiệm Syria

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Số 8 Madina El Monawara St.Dokki, Cairo, Ai Cập
Điện Thoại (202) 761 7309
Fax (202) 336 8612
Email vinaemb@intouch.com
1 lượt xem | 04-08-2017, Vietnam Booking