Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Sierra Leone tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Sierra Leone tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Sierra Leone tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ Số 7, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Chao Yang Dist-Beijing 100600
Điện Thoại +86-10-65321222/65322174/65321446
Fax +86-10-65323752
Email slembbj@public3.bta.net.cn
1 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking