Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Mali tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, 8 Dong Si Jie, San Li Tun
Điện Thoại +86-10-65321704/65325530
Fax +86-10-65321618/65320875
Email ambamalichine@yahoo.com
3 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking