Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Ecuador tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Ecuador tại Malaysia

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ecuador tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, 10th Floor, West Block, 50450, Kuala Lumpur
Điện Thoại +60-3-21605078/21635094
Fax +60-3-21635096
Email embecua@po.jaring.my
62 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên