Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Senegal tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Senegal tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Senegal tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ 305 Dong Wai Diplomatic Office Building, No23, Dongzhimenwwai Da Jie, Chaoyang Dist.
Điện Thoại +86-10-65325035/65323798
Fax +86-10-65327330/65322693
Email dipsenepekin@minaffel.gov.rw
9 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên