Đại sứ quán Rwanda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Rwanda tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Rwanda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING 30 Xiushui Beijie Road Chaoyang District, 100600 Beijing
Điện Thoại +86-10-65322193
Fax +86-10-65322006
Email ambabeijing@minaffet.gov.rw
Vietnam Booking 14:23 29/07/2017 | 12 lượt xem
Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua messenger Liên hệ qua Whatsapp