Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Namibia tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, 2-9-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang Dist. Beijing, 100600
Điện Thoại +86-10-65324810/11
Fax +86-10-65324549
Email namemb@eastnet.com.cn
3 lượt xem | 29-07-2017, Vietnam Booking