Đặt visa trọn gói uy tín, nhanh chóng!

Đại sứ quán Madagascar tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Đại sứ quán Madagascar tại China

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Madagascar tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

Tên gọi Đại sứ quán
Địa chỉ BEIJING, 3 San Li Tun, Dong Jie Beijing 100600
Điện Thoại +86-10-6532-2785
Fax +86-10-6532-2102
Email ambamadbeijing@yahoo.fr
1 lượt xem | 31-07-2017, Vietnam Booking
Liên hệ tư vấn viên