Hỗ trợ trực
tuyến
Booking
Thanh
toán
Xem
đơn hàng
1. Chọn hành trình
2. Ngày bay
3. Số hành khách

Jetstar: Vé máy bay 199.000đ siêu khuyến mãi

Jetstar Pacific mở bán vé máy bay giá rẻ trong chương trình “cuối tuần siêu khuyến mãi” tuần đầu tiên của tháng 7 với giá chỉ từ 199.000 đồng cho các chặng bay: Hà Nội – Hồng Kông, TP HCM – Nha Trang (chặng ngược lại tương ứng) và vé giá rẻ theo các mức tăng dần là 259.000đ, 299.000đ, 300.000đ, 399.000đ, 450.000đ, 499.000đ, 599.000đ, 699.000đ, 776.000đ, 799.000đ, 841.000đ, 955.000đ và 1.394.000đ cho nhiều chặng bay khác.

khuyen-mai-jetstar2

Chương trình bán vé khuyến mãi bắt đầu từ 11:00, ngày 10/07 /2015 và kết thúc vào 23:59 ngày 12/07/2015. Dưới đây là một số thông tin về điểm đến có khuyến mãi, ngày bay, giá vé:

Xuất phát Điểm đến Giá vé Ngày bay
Hà Nội Hong Kong 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Hong Kong Hà Nội 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 16/08 - 22/08/2015
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 16/08 - 22/08/2015
Hà Nội Bangkok 259.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Bangkok Hà Nội 259.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Hà Nội Bangkok 259.000 VNĐ 04/08 - 28/08/2015
Bangkok Hà Nội 259.000 VNĐ 04/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 03/08 - 31/18/2015
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 03/08 - 31/18/2015
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Huế 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Huế Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Huế 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Huế Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 VNĐ 16/08 - 28/08/2015
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 VNĐ 16/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 11/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 450.000 VNĐ 07/09 - 19/11/2015
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 450.000 VNĐ 07/09 - 19/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 499.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 499.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000 VNĐ 03/08 - 31/08/2015
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 03/08 - 31/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 599.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 599.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 699.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 699.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 03/08 - 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 07/09 - 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 776.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 776.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Hà Nội Phú Quốc 799.000 VNĐ 03/08 - 21/08/2015
Phú Quốc Hà Nội 799.000 VNĐ 03/08 - 21/08/2015
Hà Nội Nha Trang 799.000 VNĐ 03/08 - 16/08/2015
Nha Trang Hà Nội 799.000 VNĐ 03/08 - 16/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Penang 841.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Penang Tp.Hồ Chí Minh 841.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 955.000 VNĐ 15/09 - 22/09/2015
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 955.000 VNĐ 15/09 - 22/09/2015
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 955.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 955.000 VNĐ 29/09 - 05/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Surabaya 1.394.000 VND 15/09 - 22/09/2015
Surabaya Tp.Hồ Chí Minh 1.394.000 VND 15/09 - 22/09/2015
Tp.Hồ Chí Minh Surabaya 1.394.000 VND 29/09 - 05/11/2015
Surabaya Tp.Hồ Chí Minh 1.394.000 VND 29/09 - 05/11/2015

Lưu ý khi đặt mua vé máy bay giá rẻ Jetstar:

  • Giá vé máy bay Jetstar một chiều, chưa bao gồm thuế, phí,
  • Giá vé phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán cho một số chuyến bay và ngày bay.
  • Vé được khai thác ở hạng Starter, không được hoàn, hạn chế thay đổi (nếu thay đổi phải đóng phí).
  • Giá vé không bao gồm hành lý ký gửi, hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí (hành lý ký gửi có các mức trọng lượng từ 15kg đến 40kg).

Vé máy bay siêu khuyến mãi Jetstar:

“Cuối tuần siêu khuyến mãi” mỗi thứ 6 hàng tuần của Jetstar luôn mở bán các mức giá vé vô cùng hấp dẫn như: 169.000đ, 199.000đ, 250.000đ, 290.00đ... Tuy nhiên, đây là mức giá vé thấp nhất được Jetstar đưa ra chưa bao gồm phí, thuế.

Khi so sánh giá giữa những tấm vé máy bay giá rẻ áp dụng đối với hành trình đi Bangkok, Hồng Kông, Singapore, Kuala Lumpur, Penang, Jakarta… gần như ngang bằng với các mức giá các chặng nội địa. Thực tế, khi đặt mua vé, mức giá giữa các hành trình này chênh lệch nhau khá nhiều. Do số tiền thuế, phí cộng vào giá vé của các chuyến quốc tế cao hơn nhiều so với khi cộng vào giá vé máy bay các chặng quốc nội.

Vé máy bay Jetstar cuối tuần siêu khuyến mãi có các khoảng thời gian bay khác nhau: từ 16/08 - 22/08/2015; 07/09 -10/12/2015; 07/09 - 17/12/2015… và cách ngày đặt vé khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn. Do đó, bạn có thể lựa chọn thời gian bay phù hợp nhất cho mình và chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Và, nhớ đặt vé trước thời gian kết thúc khuyến mãi: 23:59, ngày 12/07/2015.

Để chắc chắn đặt được những tấm vé máy bay Jetstar giá rẻ nhất trong “cuối tuần siêu khuyến mãi”, bạn nên “canh” đúng 11 giờ thứ 06 hàng tuần hoặc liên hệ đến Vietnam Booking – Đại lý bán vé máy bay giá rẻ Jetstar để được hỗ trợ đặt vé và tư vấn hành trình, quy định hành lý và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyến bay.

1 lượt xem | 10-07-2015, Vietnam Booking